Impressie werkbijeenkomst actieprogramma 'Weer Thuis' op 5 maart 2020

Sociaal Domein Fryslân organiseerde op 5 maart 2020 een inspirerende werksessie voor het actieprogramma Weer Thuis over de uitstroom van mensen die Beschermd Wonen naar 'wonen in de wijk'. Wat is daarvoor nodig en hoe organiseren we dat met elkaar in Fryslân?

Met vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties is op enthousiaste wijze gesproken over:

  • verschillende woonvormen
  • vormgeving van ondersteuning
  • soepele samenwerking om mensen in de wijk te laten landen.

Doel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis is om te komen tot een bestuurlijk convenant tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties met daarin afspraken over:

  • de beschikbaarheid van woningen
  • ondersteuning
  • andere instrumenten.

De uitkomsten van de werksessie hebben hiervoor belangrijke bouwstenen opgeleverd.

Lees hier de presentaties van: