Overgang Maandtarief naar Etmaaltarief Wmo

Per 1 oktober 2020 wijzigt de wijze van declareren van maandtarief naar etmaaltarief. De reden hiervoor is dat door het declareren op etmaaltarief wordt betaald voor de dagen dat de cliënt in zorg is. Door deze wijziging kunnen ook de zorgkosten nauwkeuriger berekend worden.

De omzetting van maandtarieven naar etmaaltarieven brengt een aantal administratieve wijzigingen met zich mee die veel impact hebben. Met bijgaande memo hebben wij de gecontracteerde zorgaanbieders hierover zo volledig mogelijk geïnformeerd en geven wij aan wat dit voor de gecontracteerde zorgaanbieders Beschermd wonen en de Friese gemeenten betekent. Verdere uitwerking vindt u in het administratieprotocol versie 2.0.

(Versie 29 september 2020)