Vooraankondiging inkooptraject jeugd 2022

Op 31 december 2021 lopen de contracten met de huidige jeugdhulp-aanbieders af. Voor die tijd moeten nieuwe contracten zijn afgesloten. Sociaal Domein Fryslân start het gezamenlijke inkooptraject op voor de gemeentes in Fryslân. Dat is een technisch en juridisch proces waar een beleidsfase aan vooraf gaat. Deze beleidsfase vraagt om de nodige zorgvuldigheid en inventarisatie van het hele speelveld. Er zijn veel partijen, ontwikkelingen en factoren die meespelen. Om deze goed in beeld te krijgen organiseren we dit najaar drie digitale sessies met verschillende belangengroepen in dit traject. Zet de datum alvast in uw agenda. Een uitnodiging met inschrijfmogelijkheid volgt binnenkort!

1. Cliëntencarrousel op 7 oktober
Dit in een sessie met cliënten en cliëntenorganisaties. Deze inventarisatie moet het perspectief op jeugdhulp opleveren vanuit de cliënt. Dit diverse en praktijk-gestuurde gezichtspunt wordt leidraad voor het jeugdbeleid. 
  
2. Effectensessie op 8 oktober
Om samen met alle stakeholders de neuzen dezelfde kant op te krijgen, organiseren we op 8 oktober verschillende effectsessies. Deze organiseren we per cluster. De input gebruiken we voor het beantwoorden van vragen als: 
•    Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
•    Welke belangen hebben we met elkaar? 
•    Welke kant willen we op?
•    Hoe kunnen we dat bereiken? 

3. Markconsultatie op 4 november 
De inkoopstrategie, uitgewerkt in scenario’s die uit de eerste sessies voortvloeien, leggen we in de derde sessie voor aan de (huidige en nieuwe) zorgaanbieders. In deze sessie halen we op wat de gevolgen zijn van de verschillende scenario’s voor de markt
 

(versie 16 september 2020)