Expertiseteam Beschermd Wonen gaat door in 2021

Uit evaluatie blijkt dat de inzet van het expertiseteam voornamelijk positief beoordeeld wordt door de 18 Friese gemeenten. Daarom hebben de gemeenten besloten dat de inzet van het expertiseteam voor Beschermd Wonen wordt voortgezet tot in elk geval 31 december 2021. 

De huidige werkwijze voor het de inzet van het expertise team blijft grotendeels van kracht. De experts werken nauw samen met de medewerkers van de wijk- en gebiedsteams. Ze voeren samen keukentafelgesprekken en bespreken deze na. In de meeste casussen komen ze samen overeen of er sprake is van Beschermd Wonen. In een enkel geval neemt de expert het uiteindelijke besluit over wel of geen toegang tot Beschermd Wonen.
In sommige gemeenten wordt de samenwerking meer afgestemd op de lokale situatie en behoefte.

We hopen in 2021 te starten met casuïstiek- en scholingsbijenkomsten. Deze zijn in 2020 uitgesteld vanwege de maatregelen rondom COVID-19. 

Twee medewerkers van het expertiseteam verlaten per 1 januari het expertiseteam om weer terug te keren naar de gemeente waar vanuit ze tijdelijk gedetacheerd zijn. Inmiddels is de werving voor twee nieuwe medewerkers opgestart. De gemeenten die te maken krijgen met deze personele wisseling worden zo snel mogelijk geïnformeerd op wie zij straks een beroep kunnen doen. Voor de andere gebieden geldt dat de huidige experts aangesloten blijven. 

(Versie 3 december 2020)
 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?