Stand van zaken Beschermd Wonen en de overgang WLZ 2021

Per 1 januari 2021 wijzigt de Wet langdurige zorg (Wlz). Mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uur-per-dag-zorg-nabij, kunnen vanaf dat moment ook toegang krijgen tot de Wlz. Ondanks alle voorbereidingen is er veel vertraging bij het CIZ ontstaan bij de afhandeling van de indicaties Wlz-ggz. Een deel van de aanvragen is niet afgehandeld voor 1 januari 2021. 

Om de zorgcontinuïteit te waarborgen, is de centrumgemeente Leeuwarden gevraagd indicaties ambtshalve te verlengen tot en met 30 juni 2021. Dit gaat om de groep cliënten die een Wlz-aanvraag hebben ingediend maar nog geen zorgtoewijzing hebben gekregen en momenteel een Wmo-beschikking voor Beschermd Wonen of ThuisPlus hebben met een einddatum van 31 december 2020. De administratieve verlengingsperiode is bepaald van 1 januari tot en met 30 juni 2021. 

In de bijlage leest u hoe dat geregeld wordt.

Op de website van het Ministerie vindt u informatie voor cliënten en professionals over deze verandering in de langdurige zorg.

(versie 16 december 2020)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?