Terugblik ontwikkeltafel hoofd- en onderaannemerschap specialistische jeugdhulp

Deze online bijeenkomst van SDF op 12 november stond in het teken van:

  • leren hoe om te gaan met hoofd- en onderaannemerschap
  • input genereren voor Sociaal Domein Fryslân over dit thema. 

Ruim 80 zorgaanbieders konden de digitale ontwikkeltafel vàn zorgaanbieders vóór zorgaanbieders bijwonen. De belangstelling was zo groot dat een aantal aanbieders zelfs niet kon deelnemen. 

De ontwikkeltafel bestond uit een plenair deel en een aantal specifieke thema’s die in groepen aan bod kwamen. In het plenaire deel kwamen onder meer de landelijke ontwikkelingen aan bod. De thema’s zijn uitstekend voorbereid en voorgezeten door de volgende zorgaanbieders: 

  • Logeerboerderij Bûtengewoan
  • Jeugdhulp Friesland
  • Molendrift
  • Yes We Can Clinics
  • Zorggroep Alliade
  • Kinnik (GGZ Friesland)
  • Team050.  

Thema’s:

Samenwerking beoordelen
Wat heb je nodig om vertrouwen in elkaar te hebben, wie bewaakt welke kwaliteitseisen? 

Overdracht kritieke zorgtaken
Hoe kunnen we de regeldruk afnemen en voorkomen dat de jeugdige moet wachten vanwege wijziging in regieschap?

Doelrealisatie
Hoe ga je om met resultaten en hoe/wie bepaalt of resultaat is behaald; samen één plan?

Kleine aanbieder naar grote aanbieder 
Hoe creëer je vertrouwen bij de grote aanbieder in de kwaliteit van de kleinere aanbieder? 

De beste raamovereenkomst
Wat moet er in staan, willen we naar een format toewerken of een checklist met bv tarieven? Delen van overeenkomsten

In de gesprekken zijn tevens de voor- en nadelen genoemd voor zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer.

Hoe nu verder?

Landelijk wordt gewerkt aan een afwegingskader hoofd- en onderaannemerschap (streven eind 2020 gereed) en Juridische handreiking hoofd- en onderaannemerschap (streven Q1 2021 gereed). De input uit deze ontwikkeltafel wordt gebruikt voor het landelijke afwegingskader. Gezien de belangstelling en resultaat van de gesprekken zal de ontwikkeltafel een vervolg krijgen, daarover later meer. 
Daarnaast verwachten wij dat de zorgaanbieders die hebben aangegeven aan het vervolg mee te willen werken elkaar opzoeken om de thema’s nader uit te werken.

(versie 3 december 2020)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?