Eindrapport Terugvordering Conversiedossiers Jeugdzorg gepubliceerd

Het eindrapport Terugvordering Conversiedossiers Jeugdzorg is vastgesteld door het College van B&W van centrumgemeente Leeuwarden.

De nieuwe bekostiging van de Specialistische Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018 had als onbedoeld neveneffect dat er incidenteel te veel betaald was door de Friese gemeenten aan zorgaanbieders. 

De opdracht was om deze te veel betaalde bedragen in gezamenlijk overleg terug te vorderen van de zorgaanbieders. 
Onderzoeken van KPMG en AcconAVM wezen uit dat het voor alle gemeenten samen kon gaan om bedragen van in totaal van € 8,5 miljoen. Hiervan is 4,5 miljoen teruggevorderd. De overige 4 miljoen is om verklaarbare redenen niet terug te vorderen. In de bijlage vindt u het rapport van de projectgroep met een uitgebreide beschrijving van werkwijze en resultaten.

(geplaatst op 25 januari 2021)
 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?