Uitnodiging marktconsultatie Bekostiging Inkoop Beschermd wonen 2022

Op donderdag 25 februari 2021 is het vervolg gepland van de Marktconsultatie Bekostiging die is gehouden op 21 januari. Deze bijeenkomst wordt digitaal gehouden van 10:00 tot 12:00 uur.

Waar we op 21 januari vooral de aanwezige contractpartners hebben geïnformeerd over het proces dat we lopen, is het doel van het overleg van 25 februari om meer inhoudelijk in gesprek te gaan met een vertegenwoordiging van de huidige contractpartners over de in te kopen producten Beschermd wonen per 1 januari 2022 en de wijze waarop de tarieven voor deze producten worden bepaald.  
 
In deze online bijeenkomst gaan we in op:
a)    de concept productbeschrijvingen (die nog worden toegezonden en waar u van tevoren uw reactie en vragen over kunt indienen)  
b)    de vertaling naar parameterwaarden voor de opbouw naar een reëel tarief per product.

Meld u hier aan.

(versie 9 februari 2021)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?