Uitstel deadline kostprijsonderzoek

Voor het project Inkoop jeugdhulp 2022 voeren we een kostprijsonderzoek uit. Hiervoor hebben we input van de zorgaanbieders gevraagd. Op verzoek van verschillende zorgaanbieders hebben we de deadline voor het aanleveren van de formats uitgesteld tot woensdag 3 maart 2021. Alle contactpersonen van de aanbieders zijn hierover per mail geïnformeerd. 

Digitale bijeenkomst resultaten
Op 16 maart 2021 om 14.00 uur vindt een digitale bijeenkomst plaats waarin we de resultaten van het onderzoek presenteren. Betrokkenen ontvangen hiervoor vroegtijdig een uitnodiging met een link naar de bijeenkomst.

Reageren op uitkomsten tot 23 maart
Na de bijeenkomst van 16 maart 2021 krijgt u een week de tijd - tot uiterlijk 23 maart 2021 - om vragen te stellen over de tarieven en de onderbouwing daarvan. Wellicht is het goed om in deze periode alvast tijd te reserveren voor het doornemen van de tariefonderbouwing.

Dagelijkse digitale inloopbijeenkomsten van 17 tot en met 23 maart
Verder plannen we van 17 tot en met 23 maart elke werkdag om 14.00 uur een digitale inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u bij de onderzoeker terecht met vragen over het onderzoek. Er vinden geen presentaties plaats tijdens de inloopbijeenkomsten. Betrokkenen ontvangen vroegtijdig de links naar de bijeenkomsten.

Uiteraard krijgt u na de publicatie van de inkoopdocumenten formeel gelegenheid om een reactie te geven op de inhoud van de inkoopdocumenten. Vragen over het kostprijsonderzoek? Neem contact op met Team Inkoop Jeugd 2022

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?