Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland, update februari 2021

Eind augustus is het projectteam Expertisenetwerk Specialistische Jeugdhulp Noord-Nederland van start gegaan. Na de update in oktober is er door het projectteam constructief verder gewerkt aan fase 2, waarbij we stap voor stap, lerend en netwerkenderwijs, het plan verder uitwerken.

Nog even in het kort:
Er komen acht bovenregionale expertisenetwerken. Het project is een uitwerking van een amendement op de begroting van VWS voor 2020 om jeugdigen die nu nog tussen wal en schip vallen, beter te helpen. Er worden dan ook extra gelden beschikbaar gesteld voor deze netwerken.

Het doel van deze netwerken is om invulling te geven aan landelijke afspraken om bovenregionaal samen te werken. Het expertisenetwerk heeft in elk geval de volgende drie functies:

  • Consultatie en advies.
  • Organiseren van hulp bij plaatsing.
  • Kennisfunctie (leren en kennisontwikkeling).

Uitgangspunt is dat het expertisenetwerk aanvullend is op wat er al in de regio’s is ontwikkeld.

De gemeente Groningen is coördinerend gemeente voor de drie noordelijke provincies (Groningen, Fryslân en Drenthe) en is verantwoordelijk dat het expertisenetwerk tot stand komt.

Belangrijke conclusie van de 1e fase:  Het netwerk kan een aanvulling vormen voor wat er al is ontwikkeld in het Noorden en het kan helpen om knelpunten op te lossen.

Tweewekelijks komt het projectteam bij elkaar. Voor de samenstelling van het projectteam en informatie over de tweede fase verwijzen we u naar de website van Jenn.

 

(Versie 6 april 2021)

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?