Uitvoeringsplan Brede Aanpak Dakloosheid vastgesteld

Het Uitvoeringsplan Brede Aanpak Dakloosheid is op 20 april 2021 vastgesteld door het college van centrumgemeente Leeuwarden. Dit plan is opgesteld door het Sociaal Domein Fryslân in samenwerking met de aanbieders voor maatschappelijke opvang en een afvaardiging van Friese gemeenten. 

Het uitvoeringsplan is de uitwerking en omschrijving van het in oktober 2020 verschenen Plan brede Aanpak Dakloosheid. Het doel is het transformeren van de maatschappelijke opvang. Deze transformatie vloeit (mede) voort uit de toekomstvisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?