Dag tegen ouderenmishandeling - 15 juni

Op 15 juni is jaarlijks wereldwijd aandacht voor het bewustzijn van ouderenmishandeling. Het kan gaan om fysieke, mentale of seksuele mishandeling maar ook financiële uitbuiting of verwaarlozing. Afgelopen jaar heeft Veilig Thuis Friesland 86 meldingen ontvangen van ouderenmishandeling. Wist u dat er ook sprake kan zijn van ontspoorde mantelzorg?

Wat is mantelzorg? 
Mantelzorg is vrijwillige zorg, meestal verleend door een naast familielid of iemand die uit de vertrouwde omgeving komt zoals een buurvrouw of vriend(in). Er wordt dan hulp en zorg geboden, vaak uit liefde en genegenheid. Dit kan gaan om een boodschapje doen maar ook om verpleging of het ondersteunen bij het toedienen van medicijnen. 

Ontspoorde mantelzorg
Bij ontspoorde mantelzorg is geen kwestie van kwade wil. Het is vaak een gevolg van overbelasting, onmacht, onkunde of onwetendheid. Goede zorg slaat sluipenderwijs om in verwaarlozing, verkeerde behandeling of compassiemoeheid. Hoe goed de bedoelingen ook zijn, als mantelzorgers de zorg voor hun naaste niet meer aan kunnen lopen ze het risico om te ontsporen in gedrag dat ze zelf liever niet zouden willen vertonen.
In 2019 gaven ruim vijf miljoen mensen mantelzorg Hoewel het bieden van hulp voor zowel de gever als de ontvanger veel positieve kanten kent, voelt een deel van de mantelzorgers zich ernstig belast door de zorg die zij bieden. Zo ook in het verhaal van mevrouw Bosch dat u vindt in de bijlage.

Omrop Fryslân heeft onlangs een item gemaakt over ouderenmishandeling in het programma Fan Binnenút.
 

(versie 15 juni 2021)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?