Terugblik bijeenkomsten project Transferpunt op 10 en 11 juni 2021

Wie zijn de daklozen in Fryslân, waarom zijn zij dakloos geraakt en wat is de beste plek om weer te gaan wonen of verblijven voor de toekomst? Op deze vragen krijgen we binnenkort meer antwoorden. 

Het Transferpunt is een van de projecten binnen de Brede Aanpak dakloosheid en werkt vanuit Sociaal Domein Fryslân. 

Doelen zijn:

  • Verbetering van registratie en monitoring van de doelgroep 
  • Faciliteren van uitstroom, door betere samenwerking met verhuurders
  • Inzet van expertise bij complexe doorstroom
  • Innovaties ontwikkelen met de betrokken partijen.

Op 10 en 11 juni 2021 zijn de betrokken zorgketen rond daklozen, betrokken gemeenten, woningcorporaties en gebiedsteams in gesprek gegaan met de projectgroep Transferpunt. Doel van de bijeenkomsten was om samen met de ketenpartners een goed werkproces te ontwikkelen tussen het Transferpunt en de betrokken partijen. 
Vanuit de keten is er veel feedback gekomen op het voorgestelde werkproces, waardoor we de processen kunnen verbeteren. Ook zijn er veel goede ideeën verzameld voor de toekomst, die we samen kunnen verkennen en implementeren.

Het Transferpunt zal zich in 2021 vooral richten op de Crisisopvanglocaties binnen de Maatschappelijke opvang in Fryslân. In 2022 is het doel om ook Beschermd wonen locaties mee te nemen in de monitoring om ook hier de uitstroom te faciliteren.

(versie 15 juni 2021)
 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?