Online lespakket voor scholen over o.a. (seksueel) geweld, eer en mishandeling nu beschikbaar!

De Friese gemeenten verstrekken jaarlijks subsidie aan Fier voor het verzorgen van gastlessen op scholen in Fryslân over thema’s als seksueel overschrijdend gedrag, loverboys, huiselijk geweld en kindermishandeling. Als aanvulling op deze live gastlessen, heeft Fier in opdracht van de Friese gemeenten een online lespakket ontwikkeld voor scholen die een gastles afnemen. 

Friese scholen kunnen voor meer informatie over de mogelijkheden van een gastles of het online lespakket contact opnemen met Fier

(versie 13 oktober 2021)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?