Halfjaarbericht REX Jeugd

REX Jeugd is het expertiseteam voor vastgelopen casuïstiek. Een vastgelopen casus mag door iedereen aangemeld worden, door verwijzers, jeugdhulpaanbieders, maar ook rechtstreeks door ouders en jongeren. Het uitgangspunt van REX Jeugd is dat ouders en jongeren bij het gesprek aanwezig zijn. Dit is voor het REX Jeugd vanzelfsprekend. Bij andere regionale expertteams lijkt dit vooralsnog niet het uitgangspunt te zijn.

Het REX Jeugd geeft een bindend advies voor een duurzame veiligheid en ontwikkeling in de aangemelde casus. De Friese gemeenten hebben het REX Jeugd deze opdracht gegeven.

Bijgaand het halfjaarbericht van 2021. Het halfjaarbericht gaat in op de uitgangspunten van het REX Jeugd, over de aanbevelingen voor het zorglandschap en aanpassingen in de werkwijze van REX Jeugd. In het eerste halfjaar zijn er 8 casussen aangemeld, waarvan er 7 zijn besproken. Daarnaast zijn er 3 casussen besproken die in voorgaande jaren zijn aangemeld, in deze casussen kwamen diverse knelpunten naar voren, zoals de ervaren knip in 18-18+ financiering. Het aantal aanmeldingen was in het 1e halfjaar lager dan voorgaande perioden, voor het tweede halfjaar zijn er inmiddels 6 casussen aangemeld.

REX Jeugd heeft haar aanmeldformulier onlangs aangepast. Zie bijlage.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?