Kerstgroet

Het jaar 2021 is bijna afgelopen en we kijken terug op een roerig jaar. Met uitdagingen om contact te houden door het online werken, uitstel van de implementatie van een deel van de nieuwe inkoopcontracten en het congres Geweld hoort nergens thuis.

Toch waren er ook een heel aantal mooie lichtpuntjes:

  • Verlenging centrumregeling Sociaal Domein Fryslân met vijf jaar.
  • Inkoop Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) en Pleegzorg.
  • Uitvoeringsplan Brede Aanpak Dakloosheid is vastgesteld.
  • Friese uitblinker MDA++  bestaat 10 jaar.

Wij kijken dus trots en tevreden terug en zijn dankbaar voor alle inzet en betrokkenheid die we van u mochten ontvangen. De expertise is toegenomen en de samenwerking gegroeid. Dat maakt dat we zin hebben in 2022. Er komen bijzondere ontwikkelingen aan waar we vol vertrouwen naar uitkijken.

Ingrid Geertsma, manager SDF

(versie 23 december 2021)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?