Onderzoek kleinschalige woonvoorzieningen in Friesland, Groningen en Drenthe

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland voert op verzoek van het Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland (JENN) een onderzoek uit binnen kleinschalige woonvoorzieningen in Noord-Nederland. Doel van het onderzoek is te achterhalen wat de werkzame en belemmerende factoren die leiden tot een succesvolle plaatsing binnen een KWV èn tot een duurzaam verblijf. 

Het onderzoek omvat een interview met jongeren en hun ouders/verzorgers en focusgroepen met professionals.
Voor gecontracteerde jeugdhulpaanbieders die mee willen werken aan dit onderzoek is in onderstaande documenten meer informatie te vinden over wat onder een KWV wordt verstaan, het onderzoek en de wijze van aanmelding.

(versie 23 december 2021)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?