26 woningen voor doorstroom uit Maatschappelijke Opvang

Aan de Oostergoweg te Leeuwarden worden in het voorjaar 26 studio’s voor doorstromers uit de maatschappelijke opvang gerealiseerd. In hetzelfde pand is ook de nachtopvang. Hiermee wordt de uitstroom uit de maatschappelijke opvang bevorderd. Mensen die in de doorstroomwoningen verblijven ontvangen ambulante begeleiding. 

Leger des Heils (hoofdhuurder), Limor, Wender en de Friese gemeenten / SDF hebben hun handen ineen geslagen om deze woonvorm te kunnen realiseren. Door de drie zorgpartijen is een intentieovereenkomst getekend. De laatste puntjes worden op de i gezet ter voorbereiding op de contractondertekening.

Brede Aanpak Dakloosheid
Dit initiatief komt voort uit het integrale programma Brede Aanpak Dakloosheid. Een belangrijk doel van de Brede Aanpak Dakloosheid is om de Maatschappelijke Opvang anders aan te pakken met als doel dat mensen zo snel mogelijk weer een eigen thuis hebben. De opgave om mensen sneller te laten uitstromen en hen zelfstandig te laten wonen wordt met behulp van de doorstroomwoningen eerder bereikt.

Actieprogramma Weer Thuis
Het realiseren van 26 doorstroomwoningen sluit goed aan bij de ambitie van het te ondertekenen Convenant Weer Thuis. Doel is het zo snel mogelijk toe leiden van mensen die dakloos zijn geraakt naar zelfstandig wonen. Ook wordt de druk op de sociale- en particuliere huurmarkt verminderd. 
 

(versie 18 januari 2022)

MO
Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?