Opening Tiny Houses bij zorgopvang De Marene

Op 22 maart zijn zes nieuwe energie-neutrale Tiny Houses geopend door Harm Buchholtz, manager zorg van Wender, Hilde Tjeerdema, wethouder van gemeente Leeuwarden en een bewoner. Wethouder Tjeerdema heeft voor de realisatie van de Tiny Houses aan Wender € 30.000 beschikbaar gesteld vanuit de regeling huisvesting kwetsbare doelgroepen. Verder bood Hilde Tjeerdema de bewoners van de Tiny Houses een attentie aan. 

Waarom bij de Marene?
De Marene is een woonzorgcentrum van opvangorganisatie Wender. De Marene is speciaal voor mensen die zich niet zo thuis voelen in een regulier woonzorg-centrum. Hier wonen mensen met een verleden op de straat, al dan niet met verslaving. De Tiny Houses bieden een stabiele plek aan mensen met die zich niet thuis voelen in andere (reguliere) voorzieningen.

Leeuwarden draagt 30.000 euro bij
In 2020 heeft gemeente Leeuwarden in het kader van de regeling Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen een financiële bijdrage van het rijk ontvangen voor woningbouwprojecten voor kwetsbare doelgroepen. De realisatie van de Tiny Houses maakte deel uit van de aanvraag. Uit deze bijdrage stelt gemeente Leeuwarden 30.000 euro beschikbaar voor de Tiny Houses van Wender. 

(Versie 22 maart 2022)

Tiny Houses
Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?