Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

De oorlog in Oekraïne brengt een stroom vluchtelingen op gang. Ook in Nederland komen mensen aan voor opvang en hulp.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en hulpverlening. U kunt daar terecht met uw vragen. Lees hierover meer op de website van de VNG. 

Om gemeenten te helpen bij het opzetten en beheren van opvanglocaties heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners uitgebracht. Het beschrijft de onderdelen en aspecten die voor iedere gemeente van toepassing zijn bij de organisatie, inrichting en inzet van de GOO. 

Oekraïense kinderen die zonder ouders naar Nederland zijn gevlucht, komen in een gastgezin. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarvoor is de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) ingeschakeld. 

  • Zij screenen gastgezinnen (pleeggezinnen) waar de kinderen geplaatst worden
  • Zij kunnen onderzoek doen naar de gezinssituatie van een minderjarige en hierop ingrijpen. 

Screening gastgezinnen
Over de screening van gastgezinnen is op landelijk niveau het volgende afgesproken: 

  • de gemeente moet registeren welke kinderen in welk gastgezin geplaatst worden.
  • de gemeente meldt de plaatsing bij de RvdK. 
  • de RvdK screent het gezin middels de zogeheten ‘screening informeel netwerkgezin’. In de screening staat centraal dat het strafblad wordt gecheckt en of het gezin bekend is bij de RvdK. Normaal is een bezoek aan het gezin een standaard onderdeel van de procedure, in deze situatie is dat optioneel.

Gezagssituatie
Als niet in gezag van de kinderen in Nederland kan worden voorzien, dan doet de RvdK hiervoor een regulier- of spoedonderzoek. Indien noodzakelijk volgt hierop een verzoek aan de kinderrechter om een Gecertificeerde Instelling (GI) aan te wijzen als Voogd. Landelijk is afgesproken dat hiervoor Nidos wordt benaderd. Met Nidos worden afspraken gemaakt om dit soepel te laten verlopen. In bijzondere situaties kan het zijn dat de WsG meest passend is. 
De gemeente kan, indien zij een gezagsvacuüm bij het kind vaststellen, dit melden bij de RvdK. Hiervoor kan de reguliere route worden bewandeld. Lees hier meer.

(versie 17 maart 2022)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?