Inkoop Beschermd wonen in Fryslân

Op 1 april 2022 is de nieuwe inkoop Beschermd wonen gestart. In de aanloop naar deze start hebben de 18 Friese gemeenten nauw samengewerkt om een goede invulling te geven aan Beschermd wonen in de Friese regio. De inkoop is centraal geregeld door Sociaal Domein Fryslân (SDF).

Wat is Beschermd wonen?
Beschermd wonen is voor bewoners in de regio Fryslân die in hun dagelijkse leven nadelen ondervinden als gevolg van hun psychische of psychosociale problemen. Als dit ertoe leidt dat de bewoner niet meer op zichzelf kan blijven wonen en werken, dan kan wonen in een beschermde omgeving soms noodzakelijk zijn. 

Wat verandert er voor de bewoner?
De bewoner kan zich nog steeds melden bij de medewerkers in de Toegang als hij of zij een ondersteuningsvraag heeft. De medewerkers in de Toegang zijn de sociaal werkers, meitinkers, gebiedsteammedewerkers en procesregisseurs, werkzaam bij de lokale gemeenten.
Voor jongeren met psychische of psychosociale problematiek in de leeftijd van 18-27 jaar, is een lichtere vorm van Beschermd wonen ontwikkeld, namelijk JongThuis. Zij zitten in de een periode in hun leven dat ze misschien willen gaan studeren en op kamers willen. JongThuis is daarop aangepast.

Wat verandert er voor de aanbieder?
Het palet aan kwaliteitseisen is uitgebreid. De gemeenten voeren hierop toezicht uit in samenwerking met SDF. Bij de inkoop is rekening gehouden met voldoende capaciteit, kennis en goede spreiding over de provincie. 
 

(versie 13 april 2022)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?