Management Sociaal Domein Fryslân benoemd

Vorig jaar is besloten om de managementstructuur van SDF te veranderen van een één-hoofdig naar een twee-hoofdig management. De vacatures zijn inmiddels ingevuld en de twee managers zijn benoemd.

Eric Schultz is per 1 mei aangesteld als Manager Bedrijfsvoering en Sander Rispens per 1 september als Manager Ontwikkeling. Beiden zijn bekenden in het Friese sociaal domein.
Eric werkt al een aantal jaren bij SDF, Sander heeft o.a. de decentralisaties geleid in de gemeente Leeuwarden. In 2021 heeft Sander het programma Foar Fryske Bern geleid en geïntegreerd in SDF.

Met Eric en Sander aan het stuur denken we de volgende fase van de ontwikkeling van het SDF in te gaan: versterking van de relatie met gemeenten en zorgaanbieders, versterking van de interne organisatie en ondersteuning van de doorontwikkeling van de gedecentraliseerde Jeugdhulp en WMO.

Eén van de eerste activiteiten van het managersduo is om de provincie in te gaan, kennismaken en verwachtingen en behoeften ophalen.

(versie 29 juni 2022)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?