Fryslân is aangewezen als proeftuinregio Toekomstscenario

Fryslân is door het landelijk programma aangewezen als proeftuinregio! 

Met trots vertellen we jullie dat we als Fryslân één van de 5 proeftuinregio’s zijn geworden. Het komende jaar gaan we samen met de gemeente Heerenveen, Raad voor de Kinderbescherming en het Regiecentrum (Veilig thuis, Gecertificeerde instelling en Jeugdreclassering) aan de slag met het vormgeven van een regionaal veiligheidsteam. 
Het is een enerverende periode geweest. Waar we in eerste instantie niet doorgingen, kregen we na de zomer te horen dat het landelijk programma toch graag met ons in gesprek wilde. Dit is een heel goed gesprek geweest waarin wij onze ambities hebben uitgesproken. Wat heeft geresulteerd in de toekenning van de proeftuin. Er zijn nog vier regio’s (Gelderland Zuid, Flevoland, Hart van Brabant, Zaanstreek Waterland) waarmee we samen gaan optrekken. Door de landelijk programma is er € 500.000 beschikbaar gesteld voor Fryslân.

Met deze middelen gaan we regionaal veiligheidsteam vormen waarbij partijen nauw gaan samenwerken die normaal na elkaar betrokken zijn. Voor een gezin wat hulp nodig heeft wordt het veel overzichtelijker Dit is een hele mooie stap waarbij de verschillende ketenpartners hun handen ineen slaan. We laten in deze proeftuin de organisatie los en gaan echt als team werken waarin we kijken naar dat wat nodig is voor het gezin. Belangrijk hierbij is dat we niet over het gezin gaan praten maar met het gezin.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Madieke Wiegersma – Kwartiermaker Toekomscenario.
 

(versie 13 oktober 2022)

Toekomstscenario
Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?