Vergoeding indexatie 2022 SJH en crisis

Met ingang van 1 mei 2022 heeft er een indexactie (1,13%) plaatsgevonden. Dit is voor de tarieven waarbij gebruikt wordt gemaakt van declaratie via het berichtenverkeer, die horen bij de raamovereenkomst. De oproep kwam te laat om deze eerder goed te kunnen uitvoeren. Daarom is de ingangsdatum 1 mei 2022 in plaats van 1 januari 2022. Aanbieders hebben hierdoor mogelijk een nadeel ervaren over de eerste vier maanden. In overleg met enkele aanbieders en de VNG, zijn we tot de afspraak gekomen om over te gaan tot een vergoeding buiten het berichtenverkeer om. Het gaat om de periode januari 2022 tot en met april 2022. 

In de bijlage ‘Rekenformat facturatiebedrag vergoeding indexatie 2022’ kunt u aangeven voor welke toewijzingen u gecompenseerd wenst te worden. Wij vragen u het ‘Rekenformat’ uiterlijk 15 maart 2023 ingevuld te mailen naar contractmanagement@sdfryslan.nl. SDF zorgt vervolgens voor verspreiding naar de individuele gemeenten. Zij gaan hiermee vooraf controle uitvoeren op de door u in te sturen facturaties. 

Aanbieders kunnen na 1 april 2023, maar uiterlijk voor 1 juli 2023 een factuur sturen. Waarbij 0,46% van de omzet SJH (en crisis) over de periode januari 2022 tot en met april 2022 bij gemeente Leeuwarden (SDF) in rekening wordt gebracht. SDF gaat dit vervolgens verrekenen met de Friese gemeenten.
 
Let op: Herstel toewijzingen komen alleen in aanmerking voor facturatie wanneer het toewijzingen betreft die zijn afgegeven in de periode 1 januari 2022 t/m 30 april 2022. Duurzame trajecten komen in aanmerking voor facturatie over de periode 1 januari 2022 t/m 30 april 2022. Voor de inzet van verblijfscomponenten en medicatiecontrole geldt dat deze in aanmerking komen voor facturatie op basis van daadwerkelijk gebruik in de periode 1 januari 2022 t/m 30 april 2022.

Vergoeding indexatie 2022 SJH en crisis
Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?