Mooie en waardevolle bijeenkomst over 'Weer Thuis'

Een mooie en waardevolle bijeenkomst over 'Weer Thuis' vanochtend in het Van der Valk hotel in Leeuwarden. En wat een hoge opkomst! De bijeenkomt werd geopend door wethouder Hein Kuiken.

Medewerkers beleid en uitvoering (van de convenantspartijen) zijn geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het convenant Weer Thuis. Wat is er afgesproken in het convenant, wat hebben we al bereikt het afgelopen jaar en hoe verloopt eigenlijk de onderlinge samenwerking?

Er werden drie verschillende workshops gehouden, waarin de deelnemers werden meegenomen in het proces en met ruimte om kritische vragen te stellen en het gesprek aan te gaan:

  • Voorbereiding op uitstroom
  • Bemiddeling
  • Zachte landing


We kunnen terugkijken op een waardevolle bijeenkomst waarmee we, samen met de convenantspartijen, verder kunnen bouwen.

Het Convenant Weer Thuis is op 28 januari 2022 ondertekend door de Friese gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties met als doel mensen, wanneer zij daar aan toe zijn, toe te leiden naar een eigen thuis. Ook de Friese huurdersorganisaties zijn nauw betrokken.

Het Transferpunt is opgericht om de instroom van mensen in de Maatschappelijk opvang en Beschermd wonen te registeren en te monitoren. Hiermee wordt onder andere de herkomst van mensen en oorzaken van dakloosheid in kaart gebracht. Waardevol instrument is de mogelijkheid om via bemiddeling mensen uit te laten stromen naar een eigen woning.

Het Transferpunt is een project van de Brede Aanpak Dakloosheid. De BAD is een initiatief vanuit Sociaal Domein Fryslân en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Friese gemeenten en de aanbieders van Maatschappelijke opvang: Wender, Limor en het Leger des Heils.

Meer weten over het convenant Weer Thuis? Lees het hier.

Benieuwd naar wat het Transferpunt precies doet? Bekijk hier onze video.

Bijeenkomst Weer Thuis wethouder Hein Kuiken
Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?