Animatie over transformatie Jeugdhulp

De 24 Friese gemeenten werken aan vernieuwing van zorg voor jeugd. We willen de ondersteuning verbeteren - er eerder bij zijn, meer maatwerk, meer integraliteit en werken vanuit de meest passende oplossing – dit alles met minder middelen. We willen dat kinderen in Friesland veilig en evenwichtig op kunnen groeien.

In samenwerking met Geert Gratama werd deze animatie ontwikkeld, waar de vernieuwing van de jeugdhulp kort en krachtig uitgelegd wordt.