Bezorgde Buurvrouw...

"In een klein bejaardenwoninkje in een klein dorpje woont sinds twee jaar Achmed, een 28-jarige asielzoeker uit Somalië..."

In Friesland loopt de pilot Triage, Beoordeling en Passend Vervoer die wordt uitgevoerd in het kader van de Friese aanpak voor mensen met verward gedrag. In de pilot rijden een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van GGZ Friesland met een chauffeur van Kijlstra personenvervoer in een onopvallend bus (de Rapid Responder GGZ) - op aansturing vanuit de Meldkamer Noord Nederland - naar een melding waarbij verward gedrag wordt vermoed. Sociaal Domein Fryslân voert de pilot uit in opdracht van de Friese gemeenten.

Sietze Ketelaar, sociaal psychiatrisch verpleegkundige crisisdienst GGZ Friesland, schetst een beeld van de acties van de hulpverlening die dan al snel op gang komt. Lees hier zijn verhaal.