Blaffende honden bijten niet

Afbeelding Blaffende honden bijten niet'Blaffende honden bijten niet...' heet de tweede column van Sietze Ketelaar, sociaal psychiatrisch verpleegkundige crisisdienst, GGZ Friesland.

Sinds april 2018 loopt in Friesland de succesvolle pilot Triage, Beoordeling en Passend Vervoer die wordt uitgevoerd in het kader van de Friese aanpak voor mensen met verward gedrag. In de pilot rijden een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van GGZ Friesland met een chauffeur van Kijlstra personenvervoer in een onopvallend bus (de Rapid Responder GGZ) - op aansturing vanuit de Meldkamer Noord Nederland - naar een melding waarbij verward gedrag wordt vermoed. Sociaal Domein Fryslân voert de pilot uit in opdracht van de Friese gemeenten.