Boeiende uitwisseling over Transformatie Jeugd

Posthuis Theater in Heerenveen

Op 5 maart zinderde het in het Posthuis Theater in Heerenveen. In foyer, bovenzaal, benedenzaal, overal werd levendig gediscussieerd over de vraag welke stappen we met elkaar kunnen zetten om de transformatie van de jeugd in 2015 verder te concretiseren.

Gemengd gezelschap
Een gemengd gezelschap van jeugdhulpaanbieders, cliëntenorganisaties, gebiedsteams en gemeenteambtenaren besprak de eerste transformatie-initiatieven en legde elkaar vragen voor over de verdere uitwerking daarvan. Met soms al concrete samenwerkingsafspraken als resultaat.

Pitches
In puntige pitches bracht een tiental deelnemers elk een eigen vraagstelling in. ‘Ik wil graag in gesprek met mensen uit het onderwijs over de vraag hoe we vanuit de jeugd-ggz onze deskundigheid op de scholen zelf kunnen brengen. Zodat kinderen dáár geholpen kunnen worden en niet meer naar Kinnik hoeven (of op z’n minst minder lang bij ons hoeven te verblijven).’Zo luidde de inbreng van Douwina Zwart van Kinnik.

Henriëtte Bleumink van Zorgbelang Fryslân prikkelde de aanwezigen met een pleidooi voor een geïntegreerd hulpplan. ‘Heel mooi, de gedachte van 1-gezin-1-plan. Maar hoe zorgen we er nu voor dat inderdaad alle hulpverleners in dat ene plan samenwerken en dat het plan echt van de cliënt zelf is?’

Samenwerken
'Hoe kunnen we samenwerken aan veiligheid als er bij het gezin zelf geen hulpvraag is?’, bracht Jeannette Nijland van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid in. Ze schetste hoe nu vanuit het Regiecentrum al samenwerking met de gebiedsteams wordt gezocht. ‘Maar hoe bouwen dat verder uit, zodat een gebiedsteams bij zorgelijke situaties echt de regie kan pakken?’

Vervolg
Over deze en andere vragen gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek. Met als uitkomst vaak al bruikbare suggesties voor de indiener, maar soms ook nog diverse vervolgvragen. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende gemeenten pakt deze vragen op. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het Omvormingsplan en krijgt de transformatie vorm.