Each Foar Jongerein

Dit project is onderdeel van de projecten jeugd voor versterking van de expertise van gebiedsteams.

Regio Noordwest Friesland

In het project Each Foar Jongerein worden specialisten jeugd met een achtergrond als gedragswetenschapper ingezet om de samenwerking tussen huisartsen en gebiedsteams in Noordwest Friesland  te versterken. De gedragswetenschappers hebben hiernaast onder andere de taken:

  • De relaties in het werkgebied inzichtelijk te maken;
  • Het primair hulpverlenen;
  • Inbreng te geven voor casuïstiek besprekingen voor huisartsen en gebiedsteams.

De specialisten hebben hiermee een verbindende rol als functionaris tussen gemeenten en huisartsen op procesniveau, Deze verbindende rol wordt in de  pilot gecombineerd met de inhoudelijke expertise van een gedragswetenschapper. Hierdoor ontstaat er een kruisbestuiving op elkaars werkveld en kunnen zij elkaar versterken in vooral de preventieve kant. Dit kan uiteindelijk leiden tot minder inzet van tweedelijns zorg.