Familiegroepsplannen als onderdeel van de uitvoeringspraktijk

Dit project is onderdeel van de projecten jeugd voor versterking van de expertise van gebiedsteams

Gemeente de Fryske Marren

In de Jeugdwet is vastgelegd dat ouders en gezinnen de mogelijkheid hebben om samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren een familiegroepsplan op te stellen. Het familiegroepsplan geeft inwoners de mogelijkheid om eigen regie te voeren, om te komen met eigen oplossingen en het versterkt de draagkracht. Vanuit dit project wordt het voeren van de eigen regie versterkt door het inzetten en gebruik van het familiegroepsplan te stimuleren bij zowel de inwoners van de gemeente als de medewerkers van het Sociaal Wijkteam cluster Jeugd en Gezin. Medewerkers worden hierin getraind om hen een attitude te helpen ontwikkelen die aan kan sluiten bij het gebruik van het familiegroepsplan door inwoners. Hierbij worden de volgende resultaten nagestreefd:

  1. Inwoners zijn geïnformeerd over de mogelijkheden om een familiegroepsplan op te stellen;
  2. Inwoners hebben de beschikking over een toolbox met daarin tips en trucs over hoe ze een ondersteuningsvraag kunnen stellen waaronder de mogelijkheid van  het indienen van een familiegroepsplan. Het familiegroepsplan zelf is vorm vrij;
  3. De medewerkers van het sociaal wijkteam, cluster jeugd en gezin zijn geschoold in de  manier van werken die aansluit bij de rol van de inwoner als regievoerder en met het werken met familiegroepsplannen;
  4. Het werken met familiegroepsplannen is getoetst op het effect of het resulteert in meer eigen regie, meer draagkracht  en ondersteuningsmogelijkheden in de directe omgeving.