Handreiking samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en gebiedsteams is klaar

De Handreiking samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en gebiedsteams is geschreven voor de medewerkers van gebiedsteams en Veilig Thuis en heeft als doel alle samenwerkingsafspraken te bundelen en eenduidig voor de hele provincie vast te leggen. De handreiking gaat over huiselijk geweld, kindermishandeling als ouderenmishandeling. De handreiking is een levend document. Jaarlijks is bijstelling mogelijk.

Handreiking samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en gebiedsteams (website SDFportaal.nl)