Impressie miniconferentie Onconventioneel Wonen - 4 april 2019

Onconventioneel wonen vraagt om onconventioneel besturen en het tonen van lef

"Onconventioneel wonen vraagt om onconventioneel besturen en het tonen van lef."

In Friesland wordt door gemeenten en samenwerkingspartners gewerkt aan de uitvoering van de regionale aanpak Personen met Verward Gedrag. Deze aanpak onderneemt actie op acht provinciale prioriteiten die, samen met de al bestaande inzet van gemeenten en partners, bijdraagt aan passende zorg en ondersteuning. Naast zorg en ondersteuning is huisvesting van groot belang voor maatschappelijk herstel. Een kleine groep mensen kunnen vanwege hun complexe multiproblematiek niet meer in reguliere woningen worden gehuisvest, de ‘woondrop-outs’. Zij dolen nu vaak rond op straat of hoppen tussen voorzieningen voor opvang en beschermd wonen. Soms verblijven ze een tijdje in een zorginstelling of in detentie. In Friesland bestaat nog geen structureel aanbod van onconventionele woonvormen voor ‘woondrop-outs’.

Op 4 april is tijdens een mini-conferentie uitgebreid aandacht besteed aan de pilot Onconventioneel Wonen. Deze pilot, die valt onder de regionale aanpak, werken een aantal Friese gemeenten (Leeuwarden, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Noardeast-Fryslân en Heerenveen) en woningbouwcorporaties (Elkien, Accolade en Thús Wonen) samen om onconventionele woonvormen te ontwikkelen. De verschillende presentaties en de discussies die daarop volgden kunnen worden samengevat in de slogan: onconventioneel wonen vraagt om onconventioneel besturen en het tonen van lef. Naast gemeenten en woningcorporaties waren er ook veel aanbieders van beschermd wonen aanwezig die veel interesse toonden in het concept van onconventioneel wonen. De conferentie is ‘opgetekend’ door Stefan Kruis die een prachtige illustratie de uitdagingen en knelpunten krachtig uitbeeld.

Zie hier een foto-impressie van de miniconferentie en de presentaties van: