Integrale Kind Aanpak

Dit project is onderdeel van de projecten jeugd voor versterking van de expertise van gebiedsteams.

Gemeente Sudwest Fryslân en Littenseradiel

Het versterken van de samenwerking tussen o.a. de gebiedsteams, scholen en kinderopvang  staat in dit project centraal. Door het inzetten van een gebiedsteam medewerker bij deze organisaties is het doel om te komen tot een Integrale Kind/Jongeren Aanpak (IKA) die in samenwerking uitgevoerd en ondersteunt wordt door deze partijen. Hierdoor kan er een grensoverstijgende samenwerking opgebouwd worden en de verbindingen tussen deze partijen versterkt worden. Dit in het kader van de transformatie in het sociaal domein. De aanpak wordt opgezet vanuit de gedachte dat het borgen van een ononderbroken en samenhangende leer- en ontwikkelingslijn voor jeugdigen cruciaal is evenals de verbinding met opvoeding-, hulp- en ondersteuningsvraagstukken voor inwoners. De doelstellingen van dit project zijn:

  • Intensievere samenwerking/betere verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke partners en gebiedsteams
  • Integrale zorg organiseren rondom het kind
  • Vergroten van de deelname aan voor- en naschoolse activiteiten
  • Vergroten van ouderbetrokkenheid.