Ketenpartners in Fryslân gaan in gesprek over speerpunten project ‘Geweld hoort nergens thuis’

Sociaal Domein Fryslân organiseerde op 7 maart 2019 een bijeenkomst voor ketenpartners over het landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Vertegenwoordigers van o.a. Veilig Thuis, Fier, GGZ, politie, Justitie, GGD, gebiedsteams, Reik, Zorggroep Noorderbreedte, MEE Friesland en het voortgezet onderwijs zijn met elkaar in gesprek gegaan over welke speerpunten zij belangrijk vinden in de strijd tegen huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Projectleider Herman Spoelstra: "We bouwen voort op hetgeen al is ontwikkeld in Fryslân. We zijn er vandaag in geslaagd om focus aan te brengen, door samen te bepalen welke speerpunten voor Fryslân belangrijk zijn. De ketenpartners blijven betrokken bij het project door te participeren in de projectgroep en in werkgroepen. Door samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners kunnen we onze ambities waarmaken en samen het verschil maken in Fryslân! Deze maand volgen nog gesprekken met cliëntenorganisaties. Op deze wijze wordt getracht een breed draagvlak te verkrijgen voor het Friese actieplan."