Loonkostensubsidie

Een van de doelen van de Participatiewet is het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Ook zij hebben verdienen een normale, betaalde baan op de arbeidsmarkt. Om drempels te slechten  en het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen hebben gemeenten meerdere instrumenten tot hun beschikking. Denk hierbij aan een onkostenvergoeding bij ziekte, een proefplaatsing en begeleiding op de werkplek.
Een belangrijk instrument is loonkostensubsidie. Loonkostensubsidie vergoedt de werkgever voor de verminderde productiviteit van de werknemer. Op basis van een meting op de werkplek wordt voorafgaand aan het dienstverband bepaald hoe productief de werknemer is. Sommige werkgevers ervaren deze meting op voorhand als tijdrovend. De Friese gemeenten hebben daarom gezamenlijk beleid gemaakt om per 1 januari 2017 een tweede vorm van loonkostensubsidie in te zetten; forfaitaire loonkostensubsidie. Ongeacht de productiviteit ontvangt de werkgever in het eerste halfjaar van het dienstverband 50 procent loonkostensubsidie. Binnen die periode vindt de loonwaardemeting plaats,  waarbij de werkgever voor de rest van het dienstverband loonkostensubsidie ontvangt overeenkomstig met de daadwerkelijke productiviteit van de werknemer.