Marktconsultatie Jeugdzorg Drukbezocht

Ruim 170 vertegenwoordigers van verschillende jeugdzorgaanbieders kwamen op donderdag 6 april 2017 naar De Fabriek in Leeuwarden om geïnformeerd te worden en vragen te kunnen stellen over de inkoop van de jeugdzorg voor het volgende jaar. De avond werd georganiseerd door Sociaal Domein Fryslân.

Projectleider Aldo Voorn: “In 2018 willen we een transformatie in de zorg bereiken. Dit vraagt veel van gemeenten, maar ook zeker van de aanbieders. Daarom zijn we erg blij dat de aanbieders zo massaal naar deze bijeenkomst zijn gekomen. Dat tekent de betrokkenheid van iedereen bij het proces. Samen moeten we ervoor zorgen dat kinderen van 0 tot 18 die zorg nodig hebben, de zorg krijgen die het beste bij hen past.”

Een cliënt woont thuis, tenzij…
In deze nieuwe werkwijze ligt de focus op preventie en ondersteuning, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Eén van de uitgangspunten is dan ook “Een cliënt woont thuis, tenzij...” Daarbij zorgen de gemeenten voor genoeg zorgvoorzieningen. “Daarnaast kiezen we voor een integrale aanpak. Een gezin dat hulp nodig heeft, heeft te maken met één aanbieder en één plan.”

“Voor de aanbieders is het spannend, omdat we ook op een andere manier zorg gaan inkopen. We zijn ons hier erg van bewust. Daarom is het fijn dat we op een avond als deze met elkaar in gesprek kunnen en vanuit de aanbieders horen waar zij tegenaan lopen. We kunnen vragen beantwoorden en misschien ongerustheden wegnemen en eventueel oplossingen zoeken.”

Vertrouwen in de toekomst
Over het algemeen zien de zorgaanbieders de nieuwe inkoopprocedure met vertrouwen tegemoet. “Wij zijn er in elk geval van overtuigd dat we samen een mooie stap zetten in het verbeteren van de zorg!”, besluit Aldo Voorn.

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u binnenkort terugvinden op onze website en in onze nieuwsbrief.