Nieuwe kansen – strategisch adviseur Ron Dijkstra richt zich op Blockchain

Strategisch adviseur Ron Dijkstra verlaat na ruim 5 jaar gemeente Leeuwarden om zich te richten op zijn eigen bedrijf. Met Loyal Garden zoekt hij Blockchain oplossingen om de maatschappij efficiënter te organiseren. De status quo omgooien en nieuwe verbindingen maken, daar krijgt hij energie van.  

Wat ga je precies doen?

Ik ga Blockchain oplossingen gebruiken om de maatschappij efficiënter te organiseren. Dit bedrijf ben ik recent begonnen, maar nu wil ik me hier volledig op richten. Dit is een nieuwe wereld en onontgonnen gebied. Er zijn nauwelijks  regels en alles ligt nog open. Er is lef voor nodig om zelf hierin je weg te banen, maar ik heb er veel zin in.

Welke raakvlakken zie je hiermee met je werk bij SDF?

Voor de samenwerking in Friesland is ook lef en vertrouwen nodig. We zijn voorzichtig begonnen aan een echte samenwerking tussen gemeenten en aanbieders.  Maar deze samenwerking kunnen we nog verder verdiepen als we voor ons gemeenschappelijke doel gaan: effectieve zorg voor onze friese inwoners.

Wat heb je bij gemeente Leeuwarden en SDF bereikt? Wat zijn je speerpunten geweest?

Bij de gemeente Leeuwarden heb ik eerst als controller gewerkt. Daarna ben ik manager Bedrijfsvoering geworden en lag de en was het aan ons om de bedrijfsvoering voor te bereiden op de decentralisaties. Dat was een pittige klus die door de bezuinigingen en het opgelegde tijdschema onmogelijk leek. We zijn nu goed op weg maar de klus is zeker nog niet af.

Het laatste jaar werkte ik bij SDF als manager en strategisch adviseur. Ik heb me in deze functies op gericht dat de informatievoorziening verbeterd moet worden. Dat gaat niet vanzelf als je met veel partijen moet samenwerken (300 aanbieders en 24 gemeenten). Daar moeten ook de randvoorwaarden voor zijn. Zoals een gezamenlijke bron van waarheid: niets is zo vertragend als informatie die niet tijdig, juist of volledig is. Dan worden zaken –terecht- ter discussie gesteld en kom je niet verder.

Om die reden heb ik mij bij SDF gericht op het opzetten van een gezamenlijke administratie en berichtenverkeer, en het opzetten van een HUB. Alle informatie die wordt uitgewisseld wordt daarbij veilig en geanonimiseerd verzameld in één database. Met deze informatie kan SDF op professionele wijze de  regie en sturing pakken die nodig is om ons doel te halen: effectieve zorg voor onze inwoners.  

Wat geef je mee aan de nieuwe strategisch adviseur bij SDF? Waar moeten SDF en Friesland zich de komende tijd op richten?

We verliezen vaak veel tijd met discussies over wat de ‘waarheid’ is. Maar dan heb je geen focus op de inhoud en op waar het echt over gaat. Aan de nieuwe strategisch adviseur wil ik het volgende meegeven:

  • Verlies het doel niet uit het oog, waar we het in Friesland voor doen met elkaar: Goede efficiënte en effectieve zorg  inrichten voor inwoners
  • Blijf met respect communiceren en zoek verbindingen
  • Verbind op inhoud en onderhoud goed contact met je relaties

Na 18 jaar in de non profit sector gewerkt te hebben, begeef je je nu in de commerciële wereld. Vind je dit spannend?

In heb er zin in. Ik stap een nieuwe wereld in, vol verassingen. Met Blockchain kun je de huidige manier waarop onze maatschappij is georganiseerd efficiënter en meer transparant organiseren. Maar dan moeten we nog wel de  status quo om willen gooien. Dat vind ik een leuke uitdaging. Voor mij zijn er hierbij twee mogelijke uitkomsten: het lukt of je leert ervan.