Nieuwsbrief aanbieders - Migratie Berichtenverkeer

Nieuwsbrieven worden origineel via Mailchimp verstuurd. Na versturen verschijnen ze in gewijzigde opmaak op deze website. De originele nieuwsbrief is via deze link te bereiken.

Overgang Berichtenverkeer 2.0 naar 2.1

Inleiding

Vanaf 12 juni 2017 wordt een nieuwe versie van het landelijk berichtenverkeer geïntroduceerd. Er wordt overgegaan van versie 2.0 naar versie 2.1.
 
In het landelijk berichtenverkeer wordt met berichtenparen gewerkt, bijvoorbeeld een JW301-zorgtoewijzing (heen-bericht) met daarop een JW302-retourbericht als antwoord. Het heen- en retourbericht van een willekeurig berichtenpaar kan alleen plaatsvinden in dezelfde versie van het berichtenverkeer. Een heen-bericht via versie 2.0 moet dus een retourbericht kennen in versie 2.0. De planning is er daarom op gericht om kort voor de versiewissel van elk heen-bericht het retourbericht te hebben verzonden/ontvangen.

Verwerking door de gemeenten

Waar gaat het over?

Zoals hierboven beschreven bestaan de berichten uit de iWmo- en iJw-berichtenstandaarden uit paren: een heenbericht en een retourbericht. Een heenbericht dat voor 12 juni 2017 wordt verstuurd, is aangemaakt in versie 2.0. Als hierop na 12 juni 2017 een retourbericht komt, is dit aangemaakt in versie 2.1. Dit 2.1-retourbericht kan niet meer worden bezorgd bij de aanbieder omdat de versies niet op elkaar aansluiten.
 
Om dit te voorkomen is een landelijke freeze-periode afgesproken voor het versturen van factuur- en declaratieberichten.

 

Figuur 1: Migratie 2.0 naar 2.1, is ook van toepassing op de iWMO berichten.

Wat vragen wij van u als aanbieder?

Om van de overgang een succes te maken vragen wij u het volgende:

Per 28 mei 2017 23.00 uur te stoppen met het verzenden van de facturatie- en declaratieberichten (iJW/iWmo303 en iJW321) en de zgn. regieberichten iJW/iWmo305*/307*;
Per 6 juni 2017 17.00 uur te stoppen met het verzenden van iJW315;
De ontvangen iJW/iWmo 301 voor 8 juni 2017 13:00 uur in te lezen en te voorzien van een retourbericht iJW/iWmo302.

* Nog niet alle gemeenten werken met de regieberichten 305/307.

Wat kunt u van ons als gemeenten verwachten?

De ontvangen iJW/iWmo 303, 305*, 307*, 315 en de iJW321 worden voor 8 juni 2017 13.00 uur ingelezen en verwerkt en waar nodig voorzien van een retourbericht;
Tot 6 juni 2017 17.00 uur versturen wij iJW/iWmo301 berichten;
Tussen 6 juni 2017 17.00 uur en 12 juni 13.00 uur versturen wij geen iJW/iWmo301 berichten;
Vanaf 12 juni 2017 13.00 uur krijgt u alleen berichten die voldoen aan de 2.1 XML-versie.

* Nog niet alle gemeenten werken met de regieberichten 305/307.

Belangrijk

Het is zeer belangrijk dat zowel de gemeente als de zorgaanbieder op bovengenoemde datum/tijd het betreffende bericht uit het GGK/Vecozo heeft geüpload/gedownload! Berichten die later dan de vermelde uiterlijke datum geüpload/ gedownload worden, kunnen niet meer worden verwerkt.

Let op

Om zeker te weten dat uw ingediende declaraties niet dubbel ingediend hoeven te worden, kunt u ervoor kiezen om te wachten met het indienen van een deel van de declaraties tot ná de versiewissel. In dat geval dient u uw declaraties in vanaf 13 juni 2017. We wijzen u er op dat indien u juist zoveel mogelijk declaraties in gaat dienen voor de versiewissel tot uiterlijk 28 mei 2017, het moeilijker voor de gemeenten wordt om te garanderen dat alle declaraties tijdig zijn afgehandeld. Het risico bestaat in dat geval dat de declaraties nogmaals ingediend moeten worden onder de nieuwe 2.1 versie.
 
Een aantal gemeenten verstuurt in de periode van 7 t/m 11 juni 2017 de 301 toewijzingen per beveiligde e-mail.  Dit betreft uitsluitend de verwijzingen vanuit de gebiedsteams/wijkteams. Directe verwijzingen kunnen vanaf 13 juni 2017 weer ingediend worden middels het 315 bericht.

Geschiktheid eigen systeem

Uw eigen systeem moet ook geschikt worden gemaakt om 2.1 berichten te kunnen versturen en ontvangen. Neem hiervoor contact op met uw eigen softwareleverancier.
Zie voor algemene informatie de mailing die Vecozo aan u heeft verstuurd of neem contact op met uw softwareleverancier.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen over (de verwerking van) beschikkingen of declaraties? Neemt u dan contact op met de contactpersoon van de betreffende gemeente. De meest recente versie van de contactpersonenlijst vindt u op de website van SDF (onder 'Berichtenverkeer').