Nieuwsbrief Aanbieders - Week 17

Nieuwsbrieven worden origineel via Mailchimp verstuurd. Na versturen verschijnen ze in gewijzigde opmaak op deze website. De originele nieuwsbrief is via deze link te bereiken.

Algemeen 

CONGRES: Samenwerken voor een veilig thuis

Wil jij als professional bijdragen aan een radicale verbetering op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld?

Op 11 mei organiseren Fier, Veilig Thuis, politie, OM én de Taskforce Noord Nederland een congres over de multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld in de 3 noordelijke provincies. Meer over het congres leest u hier.

Inkoop 2018 

Maandag 1 mei: informatiebijeenkomst aanbestedingen

Na de start van de onderstaande aanbestedingen (deze week):

  • Beschermd Wonen in Friesland (ThuisPlus en Intramuraal Beschermd Wonen);
  • Specialistische Jeugdhulp in Friesland;
  • Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED) in Friesland.

organiseert Sociaal Domein Fryslân nog één informatiebijeenkomst. Gea Tanja (inkoopadviseur WMO) en Wietse Veenstra (inkoopadviseur Jeugd) lichten de aanbestedingsprocedure toe. Er is gelegenheid om vragen stellen.
 
Wij adviseren u om de aanbestedingsstukken voorafgaand aan de bijeenkomst te lezen. De informatiebijeenkomst is niet verplicht. U kunt uw vragen over de aanbesteding ook via uw Negometrix-account indienen. Na de bijeenkomst heeft u nog een week (tot en met 8 mei) om uw vragen in te dienen.
 
Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst.
 
Om u zoveel mogelijk de gelegenheid te geven aanwezig te kunnen zijn, worden er twee dezelfde sessies gepland. U kunt deelnemen aan één van deze sessies.

  • Sessie 1: van 16.30 tot 18.00 uur
  • Sessie 2: van 19.00 tot 20.30 uur

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 1 mei 2017 in het Westcord WTC Hotel, Heliconweg 52 te Leeuwarden. De bijeenkomst is vrij toegankelijk. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Wmo

Aanlevering ZRM gegevens

In de nieuwsbrief van donderdag 23 maart jl. is, zoals was afgesproken, gevraagd om de aanlevering van de ZRM-gegevens over 2016.
Een aantal zorgaanbieders heeft gehoor gegeven aan deze afspraak. Maar nog niet alle zorgaanbieders hebben de gegevens aangeleverd.
Een dringend verzoek aan diegenen die dit nog niet gedaan hebben, om de ZRM-gegevens over 2016 alsnog zo spoedig mogelijk aan te leveren!

Lees hier hoe u de gegevens kunt aanleveren.

 Let op: het wachtwoord voor aanlevering is #ZRM2016.