Nieuwsbrief Aanbieders - week 2

Nieuwsbrieven worden origineel via Mailchimp verstuurd. Na versturen verschijnen ze in gewijzigde opmaak op deze website. De originele nieuwsbrief is via deze link te bereiken.

Wmo

Toepassen tarief ‘meerkosten verblijf kind bij ouder in BW’

De invoering  van het product ‘Meerkosten verblijf kind bij ouder in BW’ heeft geleid tot enkele vragen. Hieronder worden er enkele uitgelicht.

  • Voor het toepassen van het tarief geldt dat dit technisch wordt gekoppeld aan de cliënt (de ouder van het kind) en dus niet aan het kind. Het product wordt niet opgenomen in de beschikking van de ouder, nu het een vergoeding voor de zorgaanbieder betreft. Dit betekent dat het toekennen van het product geen rechten aan de cliënt zelf geeft;
  • Het product geldt per kind;
  • Voor nieuwe cliënten kan middels het zwaarwegend adviesformulier worden aangegeven of er sprake is van inwonende kinderen.

Voor meer informatie over dit product verwijzen wij u naar onze website.