Nieuwsbrief Aanbieders - week 3

Nieuwsbrieven worden origineel via Mailchimp verstuurd. Na versturen verschijnen ze in gewijzigde opmaak op deze website. De originele nieuwsbrief is via deze link te bereiken.

Wmo

Uitvraag ZRM Beschermd wonen deadline 31 januari

Op 12 mei 2016 was er een bijeenkomst over de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Eén van de afspraken is dat metingen voortaan gedaan worden op basis van de ZRM.

De afspraak was dat de eerste aanlevering van gegevens eind januari 2017 plaatsvindt. Vanuit SDF zou gezorgd worden voor een mogelijkheid tot versleuteling van de BSN's. Dit hebben wij nog niet kunnen realiseren.

Wij willen aanbieders van Beschermd wonen vragen wel hun metingen af te ronden. Zodra het versleutelen van de BSN's mogelijk is, informeren wij u hierover.

We verwachten dat dit voor 31 januari 2017 lukt. De deadline voor het aanleveren van gegevens blijft vooralsnog dus 31 januari 2017.
 

Zwaarwegend adviesformulier en Inhoudelijk wijzigingsformulier

In de nieuwsbrief van week 49 (2016) hebben we een bericht opgenomen over de nieuwe formulieren voor Zwaarwegend advies of Inhoudelijke wijzigingen. Via een link kon alvast een kijkje worden genomen in de nieuwe webformulieren. Die berichtgeving heeft een aantal reacties en verbetersuggesties opgeleverd. Op dit moment zijn we hard bezig om de formulieren aan te passen.

Daarom zijn deze formulieren op dit moment niet meer terug te vinden op de website. Zodra de formulieren gebruiksklaar zijn, worden ze geplaatst op de website van SDF. Hierover informeren wij u via deze Nieuwsbrief.

Tot het zover is, kunt u de bestaande formulieren voor Zwaarwegend advies en Inhoudelijke wijzigingen gebruiken.

U kunt deze formulieren niet meer sturen naar MO-Zaak, maar naar wmo-jeugd@leeuwarden.nl.