Ontwikkeltafel SDF thema Samenwerking

Op woensdag 25 april vond de eerste SDF-ontwikkeltafel plaats over de samenwerking tussen aanbieders, gebiedsteams en gecertificeerde instellingen. Hoe is onze samenwerking? Gaat het goed? Wat kan anders en hoe doen we dat? In geanimeerde sfeer werd eerst over elkaar ‘geroddeld’. Daarna zijn zowel vanuit de aanbieders als vanuit de verwijzers punten benoemd hoe ze graag met elkaar om willen gaan en wat ieder daaraan kan bijdragen. Tot slot heeft iedereen een ‘beloftekaart’ ingevuld om het de ander meer naar de zin te maken: ‘Ik ga mijn eigen organisatie instrueren om het volgende beter te doen….’ Dit is beslist niet vrijblijvend. In het najaar komen we weer bijeen en kijken in hoeverre de beloftes ingewilligd zijn. Binnenkort organiseert SDF een tweede ontwikkeltafel over ditzelfde onderwerp voor aanbieders en verwijzers die op 25 april niet aanwezig konden zijn.