Pilot Triage, Beoordeling en Passend Vervoer voor mensen met verward gedrag

Sinds april 2018 loopt in Friesland de succesvolle pilot Triage, Beoordeling en Passend Vervoer die wordt uitgevoerd in het kader van de Friese aanpak voor mensen met verward gedrag. In de pilot rijden een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van GGZ Friesland met een chauffeur van Kijlstra personenvervoer in een onopvallend bus (de Rapid Responder GGZ) - op aansturing vanuit de Meldkamer Noord Nederland - naar een melding waarbij verward gedrag wordt vermoed. Sociaal Domein Fryslân voert de pilot uit in opdracht van de Friese gemeenten.

De Rapid Responder is in de eerste vijf maanden 149 keer ingezet. De eerste resultaten laten zien dat meldingen in veel gevallen ter plekke kunnen worden opgelost en dat er veel minder vervoerd hoeft te worden, ook niet door de politie. Doordat er een prikkelarme crisisbeoordelingslocatie bij GGZ Friesland beschikbaar is, is beoordeling in de politiecel ook minder vaak nodig. Meer resultaten zijn te vinden in de infosheet. Binnenkort sluit Dokterswacht Friesland ook aan op de pilot.

In 2019 willen alle betrokken partijen in Friesland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten waarin de triage, beoordeling en het vervoer van mensen met verward gedrag is geregeld. In de overeenkomst wordt ook de structurele financiering meegenomen. Daartoe hebben de Friese gemeenten, RAV (Regionale Ambulancevoorziening) Fryslân, Politie Fryslân, Meldkamer Noord Nederland, GGZ Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar een convenant ondertekend met minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid en staatssecretaris Blok van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.