Pluim voor Veilig Thuis

De inspecties Jeugdzorg en de inspectie Gezondheidszorg voeren in 2015 en 2016 toezicht uit bij alle vestigingen en zullen hierbij verschillende aspecten belichten. In juli 2015 onderzochten de inspecties de kwaliteit van Veilig Thuis Friesland. Veilig Thuis Friesland voldoet aan 18 van de 24 criteria van het toetsingskader. De instelling houdt goed zicht op de veiligheid en de professionals bij Veilig Thuis zijn in staat om acuut onveilige situaties op te heffen (de Friese crisisdienst Spoed4Jeugd). Veilig Thuis Friesland doet het goed en is nu bezig om de verbeterpunten door te voeren.

Klik hier voor het artikel uit de Leeuwarder Courant.