Spoed voor Jeugd in 'de Transformatie'

Spoed4jeugd is er voor iedereen in Friesland die te maken krijgt met een crisissituatie waarbij een kind of jeugdige betrokken is. In De Transformatie, het blad van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, staat een artikel over Spoed4jeugd.