Toetreding tot raamovereenkomst vanaf 1 januari 2018

Vanaf 01 januari 2018, stellen wij niet-gecontracteerde zorgaanbieders in de gelegenheid, zich in te schrijven om in aanmerking te komen voor een raamovereenkomst. Voor deze zorgaanbieders gelden dezelfde criteria als gesteld aan de reeds gecontracteerde zorgaanbieders. De einddatum van de overeenkomst is in alle gevallen 31 december 2018 of in geval van verlenging de dan geldende einddatum.

Inschrijven
Bescherm Wonen | Specialistische Jeugdhulp

Beide tenders staan reeds open. De inschrijvingen worden na 01 januari 2018 zo spoedig mogelijk  in behandeling genomen. Het stellen van (inhoudelijke) vragen via de Nota van Inlichtingen is niet meer mogelijk.