Uitbreiding Kamers met Kansen

Kamers met Kansen (KmK) breidt uit van Leeuwarden naar Drachten, Heerenveen en Sneek. KmK is er voor jongeren van ROC’s die door problemen thuis of op school en/of schulden niet aan studeren toekomen. KmK biedt ze een woonplek en een steun in de rug bij wonen, leven en leren met als doel dat de jongere een diploma haalt!

Sinds 2011 heeft Kamers met Kansen 12 woonstudio’s in Leeuwarden. De Friese gemeenten hebben, verenigd in het Sociaal Domein Fryslân, de handen in elkaar geslagen om KmK verder uit te rollen. In de gemeenten Súdwest-Fryslân, Heerenveen en Smallingerland komen er in totaal 12 kamers bij. KmK ontvangt hiervoor subsidie van de gezamenlijke Friese gemeenten. Door de samenwerking tussen Zienn, de ROC’s, woningcorporaties Accolade en Elkien en de betrokken gemeenten is het mogelijk om het project KmK uit te rollen in deze plaatsen.

Op 8 februari wordt in Sneek de eerste KmK-woonplek in gebruik genomen, in Súdwest-Fryslân komen er dit jaar nog drie plekken bij! Via de woningcorporaties komen er ook in Heerenveen en Smallingerland woonplekken, zodat Kamers met Kansen ook daar in 2019 van start kan.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?