Uitnodiging Marktconsultatie Jeugd

De 24 Friese gemeenten werken gezamenlijk aan de inkoop van de regionale Jeugdzorg voor 2018 en verder. In het afgelopen jaar zijn verschillende marktconsultaties georganiseerd met een afvaardiging van jeugdzorgaanbieders.

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor een brede marktconsultatie op donderdag 6 april 2017. U bent vanaf 16.45 uur van harte welkom in De Fabriek, James Wattstraat 4, Leeuwarden. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Aanleiding en doel consultatie
Samen met een aantal geselecteerde aanbieders hebben wij het afgelopen jaar hard gewerkt aan de uitgangspunten van de transformatie die we voor ogen hebben. Tijdens de marktconsultatie op donderdag 6 april 2017 lichten wij de inkoop 2018 toe en gaan we hierover met u in gesprek.

Na een algemene presentatie gaan we in verschillende groepen uiteen om diverse onderwerpen nader toe te lichten. Het gaat om werksessies over de onderwerpen:

  • Bedrijfsvoering (o.a. berichtenverkeer)
  • Sturen op Resultaten
  • Inhoud (toelichting op de ondersteuningsprofielen)
  • Inkoop (o.a. procedure aanbesteding)
  • Praktische informatie

Bijeenkomst:   

  • 16.45 – 17.00 uur: Inloop koffie / thee
  • 17.00 – 19.00 uur: Algemene presentatie
  • 19.00 – 21.00 uur: Werksessies

Locatie:           
De Fabriek, James Wattstraat 4, Leeuwarden

Opgave voor deze bijeenkomst kan door een e-mail te sturen aan: inkoop2018@sdfryslan.nl, onder vermelding van “aanmelding marktconsultatie inkoop 2018 Jeugd”.

Wij vragen u in de aanmelding door te geven van welke organisatie u bent, wat uw functie is en eventueel welke collega met u meekomt (max. 2 deelnemers).

Wij zien u graag op donderdag 6 april aanstaande!