Van 18- naar 18+: Een soepele overgang

Als jongeren achttien worden, zijn ze voor de wet volwassen en verandert er veel. Voor jongeren die jeugdhulp krijgen betekent dit dat de hulp stopt. Maar veel jongeren zullen het zonder hulp niet redden. Daarom is het belangrijk dat de overgang van minder- naar meerderjarigheid goed geregeld is. Jeugdhulp Friesland heeft hier samen met Sociaal Domein Fryslân en de 24 Friese gemeenten een model voor ontwikkeld.

Het model heet ‘Soepele Overgang’ en laat zien wie betrokken is, wie wat doet en wie de regie heeft in de overgang van 18- naar 18+. Ruim voordat een jongere 18 jaar wordt moet duidelijk zijn of er een toekomstplan moet worden gemaakt. Als dat het geval is, wordt een regisseur aangewezen. Dit is iemand die voor de jongere en alle betrokken professionals het eerste aanspreekpunt is en de regie heeft. Met de jongere worden afspraken gemaakt over huisvesting, dagbesteding, inkomen, school, werk en mogelijke vervolghulp.

Het model ‘Soepele Overgang’ is een vernieuwde werkwijze om kwetsbare jongeren doorlopende zorg, ondersteuning en goede begeleiding naar zelfstandigheid te geven. Jeugdhulporganisaties, gemeenten en de jongere werken hierin samen. Het model is hieronder te raadplegen.

Meer informatie:

Dit project is onderdeel van de projecten jeugd voor versterking van de expertise van gebiedsteams.